KLACHTENREGELING

Zijn er onduidelijkheden of heeft u klachten, verzoek dan om een afspraak. De bewindvoerder komt dan bij u langs om dit te bespreken en naar oplossingen te zoeken.
Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen met een heldere onderbouwing van uw standpunt.

Postadres:
Vissers Bewind
Postbus 18666
1001 WE Amsterdam

Uw klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord. Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders, NBPB. Vanaf dat moment wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie van de NBPB volgens het klachtenreglement dat op de website nbpb.nl te vinden is. Indien u zich ook niet in het antwoord van de NBPB kunt vinden, dan kunt u vervolgens de Kantonrechter vragen de klacht te behandelen.