TARIEVEN 2017/2018

De kosten voor bewindvoering zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Vissers Bewind hanteert deze tarieven, waarvan u onderstaand een overzicht ziet. Bij een inkomen op bijstandsniveau is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van bewindvoering. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Maandtarief

Bewindvoering zonder schulden:
Voor een alleenstaande € 91,98 (excl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 110,38 (excl. 21% BTW)
Bewindvoering met schulden:
Voor een alleenstaande € 119,03 (excl. 21% BTW)
Voor samenwonenden 1 persoon schulden € 126,60 (excl. 21% BTW)
Voor samenwonenden beide schulden € 142,83 (excl. 21% BTW)

 

Eenmalig tarief

Aanvangstarief:
Voor een alleenstaande € 519,40 (excl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 623,30 (excl. 21% BTW)
Bijzonder tarief:
Verhuizing, verkoop, ontruiming € 324,60 (excl. 21% BTW)
Beheer persoonsgebonden budget (PGB) € 486,90 (excl. 21% BTW)
Opmaken eindrekening & verantwoording € 194,80 (excl. 21% BTW)