WERKWIJZE

Budgetbeheer

Er worden twee nieuwe rekeningen geopend;

  1. Een beheerrekening.
    Op deze rekening komen alle inkomsten binnen en worden de vaste lasten, en eventueel schulden, betaald door de bewindvoerder. De bewindvoerder maakt, zoveel mogelijk in overleg, keuzes in de besteding van het budget. Het beheer van deze rekening ligt bij de bewindvoerder.
  2. Een leefgeldrekening.
    Op deze rekening wordt wekelijks het leefgeld overgemaakt. De bankpas voor deze rekening is in het bezit van de client.

Het budgetplan

U ontvangt een budgetplan. Hierin staan de inkomsten, de uitgaven en de afspraken die u maakt met de bewindvoerder.

Overzicht

U krijgt een inlog voor het financiële systeem waarin de bewindvoerder werkt. Hiermee kunt u altijd zien welke inkomsten en uitgaven er gedaan zijn.

Schulden

Als er schulden zijn gaat de bewindvoerder als volgt te werk. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de schulden. Op basis daarvan beslist de bewindvoerder welke aanpak gekozen wordt.
Is er sprake van een ‘eenvoudige’ schuldenlast, dan zal de bewindvoerder zelfstandig acties ondernemen om de financiële huishouding weer genormaliseerd te krijgen.
Is er sprake van een ‘problematische’ schuldensituatie waarbij een schuldsanering mogelijk is, dan zal de bewindvoerder de gemeente dan wel de kredietbank vragen om hierin te bemiddelen.
Is er sprake van een ‘problematische’ schuldensituatie waarbij een schuldsanering (nog) niet mogelijk is, dan zal de bewindvoerder zich beperken tot het op orde houden van de schuldenlijst, corresponderen met schuldeisers en het bewaken van de beslagvrije voet. En indien mogelijk ook te bemiddelen in een oplossing om die schulden die een schuldsanering in de weg staan op te lossen.

Financiën en overige zaken

Onder deze dienstverlening valt veel, hierbij slechts enkele voorbeelden;
• Aanvragen van bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag
• Advies en begeleiding bij het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen
• Zorgen dat de (verplichte) belasting aangifte gedaan wordt
• Verzorgen van verzekeringen als wettelijke aansprakelijkheid (WA), inboedel en begrafenis
• U informeren / adviseren / waar mogelijk bijstaan bij eventuele rechtszaken
• Indien daar sprake van is, overleg met bijvoorbeeld hulpverleners/wsnp bewindvoerders/advocaten/andere contactpersonen

Dossiervorming
Alle post die wij ontvangen wordt in gescand en opgeslagen in de computer. De originele stukken worden daarna vernietigd.

Overboekingen
Dagelijks worden overboekingen verwerkt. De volgende dag kan er geld worden opgenomen. Heeft u een verzoek dan dient u dit een dag van tevoren aan ons door te geven.
Voor uitgaven boven € 1500,- dient de bewindvoerder aan de kantonrechter toestemming (machtiging) te vragen. Het aanvragen van een machtiging neemt ongeveer een week in beslag.

Informatie
Het is om diverse redenen belangrijk dat alle informatie, die te maken heeft met uw financiële situatie, aan de bewindvoerder doorgegeven wordt.